25ο χλμ Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ευζώνων, Γέφυρα 6977785048

Που μπορείτε να βρείτε τα αυγά του αγροκτήματος Τόψι

Τα αυγά του αγροκτήματος "Τόψι" διατίθενται στα παρακάτω καταστήματα (μπορείτε να πατήσετε επάνω στον τηλεφωνικό αριθμό για να καλέσετε απ' ευθείας το κατάστημα):

Στην Αθήνα και στον Πειραιά

Στη Θεσσαλονίκη

Στη Λάρισα

 

Στην Αθήνα και στον Πειραιά:

Νότια:

Βόρεια:

Δυτικά:

Ανατολικά:

Πειραιάς:

 

Στη Θεσσαλονίκη:

Κέντρο:

Ανατολικά:

Δυτικά και περιφερειακά:

 

Στη Λάρισα: